Бързи кредити от Кредит Инс
(0700) 20 121

Как да получа кредит

КРЕДИТ ИНС
предлага кредит
за суми до 4000 лв.
изцяло онлайн !
Това, което се изисква от теб е да избереш вида на кредита, сумата и срока. Попълваш личните си данни и изпращаш заявката към наш служител за потвърждение. Това е всичко! Без изискване за подпис на хартиени договори и посещение в офис.

В случай, че одобрим заявката ти, ще ти изпратим парите по кредита за минути. Можеш да ги изтеглиш удобна за теб каса на EasyPay. 

За да получиш кредит от нас, трябва да си навършил 18 годишна възраст, както й да си се осигурявал последните 6 /шест/ месеца преди датата на кандидатстване. След кандидатсване при нас ще те проверим й в Централния кредитен регистър воден към БНБ, като очакваме да не си неизряден платец.

Какво да очакваш от нас:

  • Професионално и етично отношение към клиента
  • Прозрачни условия за предлаганите продукти
  • Лесен начин за кандидатстване и одобрение до 20 мин
  • Предварителна и пълна информация за размера на лихвите
  • Самостоятелен избор на срок за погасяване на кредита
  • Без начисляване на скрити такси и комисионни
  • Възможност за рефинансиране на отпуснатите суми по кредита
  • Отстъпки и промоции за всички наши лоялни клиенти
Избирайки опцията „До минути с обезпечение”, ще получиш парите веднага, защото твоят кредит ще бъда гарантиран от Дружество, наречено „Поръчител”. Необходимо е сключване на допълнителен договор за поръчителство (изцяло онлайн).
В случай че не желаеш гаранция от друго дружество, служители на „Кредит Инс” трябва да извършат множество детайлни проверки, които освен анализ на кредитната история, включват още посещение на домашен адрес, посещение на адреса на работодателя, провеждане на интервю с теб и твои близки, изискване на допълнителни документи. Всички тези проверки забавят становището по заявката за кредит с около 20 дни. Ако спешно ти трябват пари, препоръчваме да избереш опцията „До минути с обезпечение”.
Договорът за кредит се сключва онлайн във формата на електронен документ и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Процедурата е максимално улеснена. След като бъде подадена заявка за отпускане на кредит служителите ни я обработват за минути и в случай на одобрение изпращаме договор по посочената от Вас електронна поща. След съгласяване с условията по договора чрез изпратения линк той става легален и обвързващ.
„КРЕДИТ ИНС“ АД записва всички отпуснати кредити в Централния кредитен регистър. Просрочените кредити влошават кредитната ти история и намаляват шансовете ти за бъдещо кредитиране.
Ако избереш тази опция, след изпращане на заявлението за желаната сума, се изисква предоставяне на гаранция, издадена от лицензирана банка в България. „Кредит Инс” АД не се ангажира с намиране на банка за предоставяне на гаранцията.
Веднага след одобрението на кредита ние изпращаме съобщение до партньора ни ИЗИПЕЙ АД, с което ги уведомяваме, че паричните средства са преведени в твоя полза. В рамките на 15 минути след подписване на договора можеш да вземеш сумата от техен офис.
Ако върнеш кредита предсрочно, ние ще начислим по-малка лихва за ползване, отговаряща на броя дни, в които си ползвал кредита.